Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowej literatury, z której moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja literatury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
1.   Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, ABC, Kraków 2003.
2.   Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 1999.
3.   Chrisidu A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Warszawa 2005.
4.   Chrościcki Z., Zarządzanie firmą. Wybrane problemy, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2000.
5.   Drucker P. F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
6.   Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
7.   Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
8.   Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006.
9.    Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2005.
10.  Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
11.  Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, kontrola i wdrażanie, Gebethner i Ska, Warszawa 1999.
12.  Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
13.  Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
14.  McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Felberg SJA, Warszawa 1999.
15.  Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
16.  Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000.
17.  Perechuda K.,: Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
18.  Sikorski Cz., Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa 2002.
19.  Stonehouse G., Hamil J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
20.  Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
21.  Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
22.  Witkowski T. (red)., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
23.  Zając cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław 2007.
24.  Zieniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
i wiele innych dobrych i aktualnych pozycji

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec