Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace  magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA HOTELU W SEKTORZE USŁUG HOTELARSKICH
1.1. Definicja hotelu oraz okrelenie pojęcia usług hotelarskich w prawie polskim.
1.2. Szczegółowe uwarunkowania prawne funkcjonowania hoteli wynikające z wejcia do Unii Europejskiej.
1.3. Wymogi kwalifikacyjne i kategoryzacyjne dla hoteli

ROZDZIAŁ II.
CHARAKTERYSTYKA USŁUG HOTELARSKICH
2.1. Istota usługi hotelarskiej
2.2. Hotel jako jednostka gospodarcza
2.3. Wybrane kierunki usług hotelarskich

ROZDZIAŁ III.
ZARZĄDZANIE HOTELEM
3.1. Struktura organizacyjna hotelu
3.2. Struktura zarządzania hotelem
3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

ROZDZIAŁ IV.
ZARYS ROZWOJU HOTELARSTWA NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
4.1. Początki hotelarstwa
4.2. Hotelarstwo w Polsce międzywojennej
4.3. Hotelarstwo za czasów PRL
4.4. Hotelarstwo w latach 90-tych i współczesnych

ROZDZIAŁ V.
HOTELARSTWO W UJĘCIU STATYSTYCZNYM
5.1. Struktura rynku hotelarskiego
5.2. Baza noclegowa w Polsce
5.3. Stopień wykorzystania pokoi hotelowych

ROZDZIAŁ VI.
WZAJEMNE POWIĄZANIA HOTELARSTWA I TURYSTYKI W POLSCE
6.1. Podmioty rynku turystycznego
6.2. Hotelarstwo i turystyka w polityce państwa w Polsce
6.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa i turystyki w Polsce

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec