Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
RACHUNKOWOŚĆ W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Pojęcie funkcje rachunkowości
1.2. Rachunkowość finansowa
1.3. Rachunkowość zarządcza
1.4. Powiązania pomiędzy rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą

ROZDZIAŁ II.
POJĘCIE I KLASYFIKACJA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Definicja kosztów
2.2. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości finansowej
2.3. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej
2.4. Istota rachunku kosztów
2.5 Znaczenie kosztów dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego wyniku finansowego

ROZDZIAŁ III.
ISTOTA I ZAKRES ANALIZY KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów
3.2. Rodzaje i zakres analizy kosztów
3.3. Podstawowe cechy analizy kosztów
3.4. Metody i źródła analizy kosztów

ROZDZIAŁ IV.
UKŁADY EWIDNEJCYJNE KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. Zasady pełnej i uproszczonej ewidencji kosztów
4.2. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
4.3. Ewidencja kosztów w układzie podmiotowym (według typów działalności, według miejsc powstania)
4.4. Ewidencja kosztów w układzie przedmiotowym (według nośników)

ROZDZIAŁ V.
EWIDENCJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM X
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego X
5.2. Profil działalności przedsiębiorstwa X
5.3. Organizacja rachunku kosztów w przedsiębiorstwie handlowym X
5.4. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie handlowym X

ZAKOĆZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2020 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec