Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ISTOTA I PRZEDMIOT LEASINGU
1.1. Historia leasingu
1.2. Współczesne pojęcie i rozwój leasingu
1.3. Główne rodzaje leasingu
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny
1.3.2. Leasing bezpośredni i pośredni
1.3.3. Inne klasyfikacje leasingu
1.4. Zalety i wady leasingu

ROZDZIAŁ II.
WARUNKI UMÓW LEASINGOWYCH
2.1. Uczestnicy transakcji
2.2. Umowa leasingu
2.3. Obowiązki stron

ROZDZIAŁ III.
PORÓWNANIE LEASINGU Z KREDYTEM I DZIERŻAWĄ  JAKO SPOSOBU FINANSOWANIA INWESTYCJI
3.1. Porównanie umowy leasingu z podobnymi umowami prawa cywilnego i bankowego
3.2. Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie
3.3. Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie
3.4. Dzierżawa jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ IV.
OPODATKOWANIE OPERACJI LEASINGOWYCH
4.1. Opodatkowanie leasingu
4.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego
4.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego
4.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy
4.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy
4.4. Leasing finansowy a VAT

ROZDZIAŁ V.
ZAWIERANIE I ROZLICZANIE UMÓW LEASINGOWYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW
ANEKS

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2020 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec