Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
1.1. Istota ubezpieczeń i ich podział
1.2. Zakres przedmiotowy i formy organizacyjno prawne
1.3. Podstawowe operacje w działalności ubezpieczeniowej
1.3.1. Agent ubezpieczeniowy
1.3.2. Broker ubezpieczeniowy
1.3.3. Broker reasekuracyjny

ROZDZIAŁ II.
HISTORIA UBEZPIECZEŃ W POLSCE
2.1. Rynek ubezpieczeń w okresie zaborów
2.2. Rynek ubezpieczeń w okresie międzywojennym
2.3. Rynek ubezpieczeń 1945-1989
2.3.1. Charakterystyka okresu
2.3.2. Rozwój ubezpieczeń jednostkowych
2.3.3. Rozwój ubezpieczeń grupowych

ROZDZIAŁ III.
PODMIOTY RYNKU UBEZPIECZEŃ
3.1. Zakłady ubezpieczeń jako kluczowe podmioty po stronie podaży
3.2. Pośrednicy ubezpieczeniowi
3.3. Instytucje rynku ubezpieczeń (ochrona ubezpieczeń)
3.3.1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
3.3.2. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych
3.3.3. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
3.3.4. Rzecznik Ubezpieczonych
3.3.5. Polska Izba Ubezpieczeń

ROZDZIAŁ IV.
PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE – CECHY, RODZAJE, PROGNOZY I TENDENCJE WZROSTU
4.1. Pojęcie produktu ubezpieczeniowego oraz jego elementy składowe
4.2. Zarządzanie i klasyfikacja produktów ubezpieczeniowych
4.3. Struktura produktów ubezpieczeniowych w Polsce i Unii Europejskiej
4.4. Prognoza rozwoju rynku ubezpieczeniowego
4.5. Tendencje rozwoju ubezpieczeń w krajach Unii Europejskiej

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW
ANEKS

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec