Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Majątek i jego rola w działalności przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie i zakres rzeczowych aktywów trwałych
1.3. Istota i klasyfikacja środków trwałych
1.4. Zasady gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie

ROZDZIAŁ II. POJĘCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO I PRAWA PODATKOWEGO
2.1. Pojęcie środków trwałych
2.1.1. Pojęcie środków trwałych według prawa bilansowego
2.1.2. Pojęcie środków trwałych według prawa podatkowego
2.2. Wartość początkowa środków trwałych
2.2.1. Wartość początkowa środków trwałych według prawa bilansowego
2.2.2. Wartość początkowa środków trwałych według prawa podatkowego
2.3. Ewidencja środków trwałych
2.3.1. Ewidencja środków trwałych według prawa bilansowego
2.3.2. Ewidencja środków trwałych według prawa podatkowego

ROZDZIAŁ III. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG PRAWA BILANSOWEGO
3.1. Istota amortyzacji według prawa bilansowego
3.2. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji
3.3. Metody amortyzacji według prawa bilansowego
3.4. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych według prawa bilansowego

ROZDZIAŁ IV. AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO
4.1. Istota amortyzacji według prawa podatkowego
4.2. Podmioty uprawnione do dokonywania amortyzacji
4.3. Metody amortyzacji według prawa podatkowego
4.4. Stawki i raty odpisów amortyzacyjnych według prawa podatkowego

ROZDZIAŁ V. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X
5.2. Analiza środków trwałych w przedsiębiorstwie X
5.3. Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie X
5.4. Wpływ amortyzacji na wynik finansowy przedsiębiorstwa X

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec