Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
ISTOTA STRATEGII I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Pojęcie strategii organizacji
1.2. Rola analizy strategicznej.
1.3. Formułowanie strategii rozwoju firmy
1.4. Rodzaje strategii, wybór i realizacja strategii

ROZDZIAŁ II.
METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ
2.1. Pojęcie, klasyfikacja, zakres analizy strategicznej
2.2. Analiza mocnych i słabych stron
2.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu

ROZDZIAŁ III.
ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA X
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Ocena strategiczna sytuacji ekonomiczno–finansowej
3.3. Identyfikacja silnych i słabych stron

ROZDZIAŁ IV.
ANALIZA OTOCZENIA FIRMY
4.1. Makrootoczenie
4.2. Rynek
4.3. Konkurencja
4.4. Szanse i zagrożenia tkwiące w otoczeniu

ROZDZIAŁ V.
KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA X
5.1. Analiza strategiczna SWOT
5.2. Koncepcja strategii dla przedsiębiorstwa
5.3. Misja i cele strategiczne firmy
5.3.1. Produkcja, sprzedaż i marketing
5.3.2. Koszty i inwestycje
5.3.3. Kadry
5.3.4. Organizacja i zarządzanie

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS SCHEMATÓW

ANEKS

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec