Profesor.com.pl - najprofesjonalniejsze prace  magisterskie
pisanie prac

PISANIE PRAC

Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów -
Oni pomogli przelać mi ją na papier.

pomoc

POMAGAMY PISAĆ

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać tysiące prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
mgr
Czy zapewniacie dyskrecję?
dyskrecja Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
poprawki Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
rozdzialy Pracę piszemy... więcej
mgr
mgr pisanie prac mgr magisterskich
mgr
home menu informacje darmowe poprawki poprawki dyskrecja dyskrecja formularz kontaktowy mgr
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE
1.1. Przegląd podstawowych definicji związanych ze środowiskiem i ekologią
1.2. Zarys problemów ekologicznych występujących na świecie
1.3. Wyniszczająca działalność człowieka
1.4. Ochrona środowiska przed odpadami
1.4.1. Miejsce odpadów w systemie środowiska
1.4.2. Zasady postępowania z odpadami
1.4.3. Składowanie odpadów
1.4.4. Metody utylizacji odpadów

ROZDZIAŁ II.
GOSPODARKA ODPADAMI - ZARYS PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI
2.1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja odpadów
2.2. Rys historyczny gospodarki odpadami
2.3. Regulacje ustawowe i inne akty prawne w Polsce w zakresie gospodarki odpadami
2.4. Prawodawstwo Unii Europejskiej w gospodarce odpadami

ROZDZIAŁ III.
PRZECIWDZIAŁANIE POWSTAWANIU ODPADÓW
3.1. Projektowanie proekologicznych opakowań
3.2. Zmniejszenie ilości i masy opakowań
3.3. Stosowanie opakowań wielokrotnego użytku
3.4. Możliwości zagospodarowania opakowań poużytkowych

ROZDZIAŁ IV.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa
4.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
4.3. Sytuacja finansowa i konkurencja
4.4. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ V.
ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W BADANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
5.1. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
5.2. Planowanie i realizacja systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
5.3. Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
5.4. Główne kierunki utylizacji odpadów w przedsiębiorstwie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW

PRACE

Solidne pisanie prac

Prace po prostu piszemy - zbieramy materiały, chodzimy do bibliotek, w żadnym wypadku nie posługujemy się metodami kopiuj-wklej. Piszemy prace magisterskie i prace licencjackie opierając się na aktualnych aktach prawnych oraz posługując się najnowszą literaturą.

MAGISTERSKIE

Chętnie prześlemy naszą ofertę mailem
wpisz swój e- mail
inne tematy
prace licencjackie

prace licencjackie

prace magisterskie

prace magisterskie

prace dyplomowe

prace dyplomowe

proszę pytać
© 2001-2019 prace magisterskie. Wszystkie prawa zastrzeżone
koniec