Profesor.com.pl - profesjonalne pisanie prac
Lee Chong
Jestem w Polsce dopiero od trzech lat i nie do końca poznałem jeszcze Wasz język. Posiadam jednak dużą wiedzę na temat finansów - Oni pomogli przelać mi ją na papier.

Masz jakieś pytania? Udzielimy Ci odpowiedzi!
Istniejemy na rynku od marca 2001 i pomogliśmy już napisać setki prac, można powiedzieć, że jesteśmy już profesjonalistami...
Czy zapewniacie dyskrecję?
Tak, oczywiście... więcej
Czy poprawki są wliczone w cenę?
Tak, poprawki... więcej
Kiedy dostanę pierwszy rozdział?
Pracę piszemy... więcej
Czasami klienci proszą o podanie przykładowych tematów, na jakie moglibyśmy pisać - stąd poniższa propozycja - propozycja planu do takiego tematu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I.
RACHUNKOWOŚĆ W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Pojęcie funkcje rachunkowości
1.2. Rachunkowość finansowa
1.3. Rachunkowość zarządcza
1.4. Powiązania pomiędzy rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą

ROZDZIAŁ II.
POJĘCIE I KLASYFIKACJA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Definicja kosztów
2.2. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości finansowej
2.3. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej
2.4. Istota rachunku kosztów
2.5 Znaczenie kosztów dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego wyniku finansowego

ROZDZIAŁ III.
ISTOTA I ZAKRES ANALIZY KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Pojęcie i zadania analizy kosztów
3.2. Rodzaje i zakres analizy kosztów
3.3. Podstawowe cechy analizy kosztów
3.4. Metody i źródła analizy kosztów

ROZDZIAŁ IV.
UKŁADY EWIDNEJCYJNE KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
4.1. Zasady pełnej i uproszczonej ewidencji kosztów
4.2. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
4.3. Ewidencja kosztów w układzie podmiotowym (według typów działalności, według miejsc powstania)
4.4. Ewidencja kosztów w układzie przedmiotowym (według nośników)

ROZDZIAŁ V.
EWIDENCJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM X
5.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa handlowego X
5.2. Profil działalności przedsiębiorstwa X
5.3. Organizacja rachunku kosztów w przedsiębiorstwie handlowym X
5.4. Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie handlowym X

ZAKOĆZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Szukaj słów:
Wybierz kategorię:
Zamównienia na pisanie prac
wpisz swój e-mail
 Zamawiam
 Rezygnuję
Przejrzyj inne tematy
© 2001-2012 pisanie prac. Wszystkie prawa zastrzeżone